top of page
KKP-banner-web.png

Katılımcı Kentler Programı
#sezon04 Maltepe

Katılımcı Kentler Programı #sezon04 Maltepe kapsamında yurttaşları kamusal alanlarda iklim odağında diyalog ortamları yaratabilmek için katılımcı tasarım pratiklerini deneyimleyerek küçük ölçekli müdahaleler tasarlamaya, kapasite güçlendirme oturumlarına, Roof Coliving topluluğun bir aradalığını sağladığı komünite buluşmalarına, ilham verici paylaşım oturumlarına katılmaya ve konsept tasarım süreci sonunda çıkaracağımız müdahaleleri yine birlikte Maltepe’de uygulamaya

davet ediyoruz!

Program Destekçileri

ICLEI-europe-mainlogo-RGB.png
RBS_Logo_RGB.jpg
Urban-Community-logo.jpg
_upload_images_maltepe1i_edited.jpg
IPA_TR_renkli.png
postane.jpg

Katılımcı Kentler Programı #sezon04 Maltepe programı gençleri sürdürülebilirlik konusunda güçlendirmeyi, yerel karar alma mekanizmalara katılımlarını arttırmayı ve iklim bilincini yaratmayı amaçlıyor. Kamusal alanların tasarımını yurttaşların deneyimleri, bilgileri ve yetenekleri ile daha kapsayıcı, fonksiyonel ve yaşanabilir alanlar olması için yurttaşlar ile birlikte yeniden tasarlamayı ve uygulamayı, kentsel tasarım süreçlerinde yurttaşların sivil katılımlarını arttırmayı hedefliyor.

Bu program ile yerel yönetim ve genç yurttaşlar arasında diyalog oluşturacak, katılımcıların sürdürülebilirlik ve sivil katılım konusunda bilgi ve becerilerini geliştirilecek, yerel yönetimlerin sürdürülebilir tasarım konusunda yeni bir bakış yaratacak, katılımcıların sürdürülebilir, döngüsel ve etki odaklı tasarlayacağı küçük ölçekli kamusal alan müdahaleleri ile üretim pratiklerini geliştirecek. Yurttaşlar tarafından geliştirilen tasarımlar kamusal alanda katılımcı bir biçimde uygulanacak. 

Program Bileşenleri

KKP-04-01.png

Kent

Kent bileşeni ile birarada yaşamın büyük kümesi olan kentlere odaklanarak, genç yurttaşlar olarak farklı tasarım müdahaleleri ile kentsel problemlere birlikte çözüm geliştirmeyi amaçlıyoruz. Program boyunca kentin dokusuna uygun küçük müdahale tasarımları ile iklim bilincini arttırmak adına diyalog alanları yaratıyoruz.

KKP-04-02.png

Katılım

Katılım bileşeni ile beraber yaşama, katılımcı karar alma, ortak/kamusal yaşam alanlarının daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi ile ilgili görüşlerini ve taleplerini somut adımlar atarak dile getirebilmesi için alan açmayı hedefleyen program, kent hakkı üzerine ürettiği kalıcı ve yeni metodoloji ile katılımcı karar alma süreçlerinin kalıcılaşmasını hedefliyoruz.

KKP-04-03_edited.jpg

Komünite

Komünite bileşeni ile program katılımcıları arasındaki bağların, aidiyetin kurulmasına yardımcı olmakta; farklı kimliklerin, disiplinlerin bir aradalığından öğrenerek, güçlenerek dayanıklı bir komünite oluşturuyoruz. Komünite yaklaşımı, program boyunca odağımızda olan ana bileşenlerimizden.

Programda Neler Var?

01

Kapasite

Güçlendirme

Oturumları

03

İlham Verici

Konuşmalar

& Atölyeler

05

Birlikte Kent Müdahaleleri Tasarlama ve Uygulama Oturumları

02

Komünite

Buluşmaları

04

Akran

Akrana

Mentörlük

06

Saha

Gezileri

Birlikte yaşama kültürü, yer ve insan arasındaki ilişki, kent çalışmaları, birlikte yaratım gibi konularla ilgilenen kamusal alanlarda etkileşimi arttıracak iklim odağında müdahale tasarımları yapmaya ilgi duyan,

Aktif yurttaşlık konusuna, kolektif üretime ve tasarıma meraklı,

İklim ve sürdürülebilirlik konularına ilgi duyan,

Bilgisini, yeteneğini, deneyimini paylaşmak isteyen,

Program boyunca grup çalışmalarında sorumluluk alabilecek,

Sosyal inovasyon/tasarım odaklı düşünme konularında çalışmak isteyen 18-29 yaş arası İstanbul’da yaşayan bütün yaratıcıların başvurularını bekliyoruz!

09 - 13 Ağustos tarihleri arasında yüz yüze yürütülecek olan birlikte öğrenme ve tasarım programına, sonrasında gerçekleşecek ritmik çalışma toplantılarına ve uygulama sürecine tam katılım sağlayabilen, 

 

Başvurular için 28 Temmuz Perşembe 23:59’a kadar linkteki formu eksiksiz olarak doldurmanız yeterli.

Sorularınız için hello@roofcoliving.org adresine yazabilirsiniz!

bottom of page