top of page

Birlikte Yaşam ve Sosyal Tasarım Derneği

Birlikte Yaşam ve Sosyal Tasarım Derneği; yerel ve küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, kültür-sanat, kent, sosyal ve ekonomik kalkınma alanında yerel, ulusal ve küresel ölçekte yaşama dair her konuda formal ve alternatif eğitimi katılımcı-barışçıl ve çoğulcu öğrenmeyi desteklemek, sosyal dışlanmaya uğrayan; yoksul, genç, kadın, engelli, lgbti+, mülteci vb. azınlıkların bir arada yaşam, kent ve katılım konularında yaratıcılık, üreticilik, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve desteklemek, kültür, sanat, kent, katılım, demokrasi ve yaratıcı endüstriler alanında çalışan birey ve grupları ile işbirlikleri geliştirmek, diyalog alanları oluşturmak, gençlerin yerel, ulusal ve küresel yönetimler içerisinde sivil katılımlarının artırabilmek, yurttaşların kent çalışmalarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirebilmek, modeller, teknikler ve kaynaklar araştırmak, üretmek, geliştirmek, uygulamak ve yaygınlaştırmak için kurulmuştur.

ROOF   COLIVING

Sosyal tasarım pratiklerini kullanarak herkesin yaratıcı bir şekilde katkıda bulunmasını sağlayan yenilikçi ve katılımcı süreçler tasarlıyoruz. Süreçte insan odaklı tasarım pratikleri ile halkın karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendiriyor ve teşvik ediyoruz. Pop-up enstalasyonlar, yerleştirme ve yer oluşturma aktiviteleri ile vatandaşların tutumlarını, davranışlarını, becerilerini, yerel yönetimlerden taleplerini ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.

Yurttaşlarla tasarlanan kültür, sanat ve placemaking atölyeleri ile yerelin mekânı yaratıcı ve katılımcı bir şekilde hayal etmesi sağlıyoruz. Topluluk oluşturma faaliyetleri ile yurttaşlar arasındaki bağı ve diyaloğu güçlendirerek tasarladıkları mekânın sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede geleneksel katılım yöntemlerinin dışında, insan için tasarım odaklı, yaratıcı, kapsayıcı ve anlamlı katılım süreçleri oluşturuluyoruz.

Değerlerimizin sınırları içerisinde, başta üyelerimiz olmak üzere tüm birey, topluluk ve kuruluşlarla hiçbir önyargı olmaksızın her türlü işbirliğine açığız. Çalışmalarımızda farklı türde işbirlikleri geliştirmeye özen göstererek kolektif etkinin gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Özellikle yerel yönetimlerle farklı işbirlikleri geliştiriyoruz. Kurumsal değerlerimizden biri de kolektif etki. Bu kapsamda 15 farklı yerel yönetimle işbirliği yaptık. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkinlikten programa kadar farklı düzeylerde işbirlikleri yapıyoruz. Kolektif etkiyi önemsiyor, sosyal etkimizi ölçeklendirmek ve topluluklar inşa etmek için her projemizde farklı türde ortaklıklar kuruyoruz.

ÇALIŞMALARIMIZ

Katılımcı Kentler Programı

Program, kamusal alanların tasarımını 18-29 yaş arası genç vatandaşlarla birlikte yeniden tasarlamayı, vatandaşların deneyim, bilgi ve yetenekleriyle daha kapsayıcı, işlevsel ve yaşanabilir mekanlar haline getirmeyi ve vatandaşların kentsel tasarım süreçlerine sivil katılımını artırmayı hedefliyor. Program, yerel yönetim ve genç vatandaşlar arasında bir diyalog alanı yaratarak, katılımcıların sürdürülebilirlik ve sivil katılım konularında bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, yerel yönetimlere sürdürülebilirlik konusunda yeni bir bakış açısı kazandırmayı, sürdürülebilir, döngüsel ve etki odaklı küçük ölçekli bir kamusal alan uygulaması tasarlamayı hedefliyor.

#season01 - İzmir Büyükşehir Belediyesi & Eskişehir Büyükşehir Belediyesi / National Democratic Institute (NDI) tarafından finanse edilmiştir

#season02 - Nilüfer Belediyesi / National Democratic Institute (NDI) tarafından finanse edilmiştir.

#season03 - Ayvalık Belediyesi / Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

#season04 - Maltepe Belediyesi & İstanbul Büyükşehir Belediyesi / ICLEI Europe & Robert Bosch Stiftung tarafından finanse edilmektedir.

Yeryüzü Sineması

Adana BB Şehircilik Atölyesi işbirliği ile “Kamusal alanda insanları biraraya getiren iklime dair diyalog ortamlarını pop-up film seyir mekanı ile nasıl yaratabiliriz?” sorusunun cevabını 18-30 yaş arası 30 genç yurttaşla 14 ay boyunca 200’den fazla yurttaşa erişerek yurttaşların ihtiyaçlarını, iklime dair içgörülerini ve film seyir mekanı hayallerini toparlayarak pop-up film seyir mekanı tasarladık ve uyguladık. Belediyenin atık materyallerini gençlerle birlikte ileri dönüştürerek kamusal alana film seyir mekanımızı oluşturduk. İklim krizi ve kent kesişiminde üretilmiş filmleri izlediğimiz; yönetmenlerle, iklim alanında çalışan akademisyenlerle, Adana kültür-sanat aktörleri ile farklı söyleşiler gerçekleştirerek 300 Adana yurttaşı ile bu pop-up film seyir mekanında buluştuk.

Yer Yapanlar: Kamusal Alanlarda Gençlik Katılımı

Projemizin temel faaliyetleri; Saha Ziyaretleri/Yurttaş Görüşmeleri; Hatay’da gençler için kurulan konteyner gençlik merkezlerini ziyaret, ihtiyaç tespitinin gerçekleşmesi, gençlerle ve saha paydaşları ile görüşmelerin gerçekleşmesi ve sahadan içgörülerinin alınması.

Placemaking Aktivitelerini Planlama Süreci; ihtiyaç analizi ve tasarım çalıştayları sonrası çıkan önerilerin gençlik merkezlerine uygulanması için nihai mekansal tasarım müdahalelerin oluşturulması ve sahada uygulanması için hazırlık çalışmalarının (envanter listesinin hazırlığı, yerel üreticiler ile iletişim çalışmaları, lojistik planlama vb.) yapılması. Placemaking Uygulama; gençlik merkezlerinin daha fonksiyonel ve kapsayıcı, sosyal kültürel açıdan bir müşterek mekanın olabilmesi için geliştirilen tasarımların Hatay’da (Defne ve Samandağ) bulunan mekanlara projenin hedef kitlesi olan gençlerle ve proje paydaşları ile birlikte uygulanması.

Placemaking Uygulama Sırası ve Sonrası Aktiviteleri; mekansal tasarımların uygulanması sırasında ve sonrasında gençlerin sosyal kültürel aktivitelerin gerçekleşmesi (psikososyal güçlenme oturumları, permakültür eğitimleri, sosyal tasarım aktiviteleri, kültürel yemek etkinlikleri, sanat etkinlikleri vb.)

Ortak paylaşımlı mekanlar üzerinden karşılıklı öğrenme

THE:PLACE programı Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nde yer alan ülkelerden seçilen toplam 12 STÖ’nün birlikte öğrenmesine, çalışmasına ve deneyimlerini aktarmasına alan açan bir program. Proje kapsamında, Buca Belediyesi ve 8.Bölge Budapeşte Belediyesi ortaklığıyla, Budapeşte’de “Kazan Community House” kurucusu ACRED ekibi ile eşleşerek topluluk mekanlarının kurulum ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunduk. Proje kapsamında Roof Coliving olarak “Community Building”, “Co-production of Space with Common Values: Placemaking Movement” kapasite güçlendirme oturumları, 1 aylık Budapeşte saha ziyareti kapsamında topluluğun mekansal müdahaleleri ortak karar verme & uygulamalarını kolaylaştıracak Placemaking atölyeleri uygulandı.

Tamirhane; Zabıta Müdürlüğünü Kamusal Alan Olarak Yeniden Düşünmek

“Onarım kültürü ile kente ait olan sivil, esnek ve yaratıcı bir mekanı nasıl yaratabiliriz?” sorusuna odaklanarak Bursa, Nilüfer’de bulunan 350 metrekarelik Zabıta Müdürlüğü binasının ve çevresinin, 650’den fazla yurttaşın, kent konseyi gönüllülerin, meslek örgütlerin, kültür-sanat aktörlerin, lise ve üniversite öğrencilerinin anlamlı katılımıyla Nilüferliler için yaratıcı bir şekilde yeniden işlevlendirilmesi, mekansal dönüşüm çalışması. Tamirhane; rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, ezber bilgi yerine deneyimi odağına alan çok fonksiyonlu bir kamusal mekan haline geldi. Hızlı tüketim kültürünün yaygın olduğu ve bu kültürden dolayı kaynakların azalmaya başladığı dünyada, birlikte öğrenerek ve paylaşarak onarım kültürünü, ileri dönüşüm çalışmalarını Nilüfer’de yaratıyor. Tamirhane dönüşüm süreci ile Creative Bureaucracy Festivali’nde Dünyadan 200’den fazla başvuru arasından ilk 40 kalan Türkiye’den tek seçilen yaratıcı çalışma olarak yer aldık. Aynı zamanda yaratıcılığı ve katılımcılığı STÖ-yerel yönetim ortaklığındaki işbirliği etkisi ile KALE’nin etki ödüllerinde işbirliği kategorisinde finalist olarak yer aldık.

bottom of page