top of page

Roof Coliving

İnsanların topluluk olarak dayanışma içinde yaşadığı ve birbirlerini desteklediği yeni bir birliktelik ve yaşam kültürü yaratmak. Ortak sorunlara sermayenin, güç sahiplerinin ve/veya siyasi elitlerin değil, tabanın yeni kültürünün çözüm olmasını sağlamak.

roofbanner-01.png

farklılıklarıyla bir arada yaşamak, üretmek, yaşadığı mekanlara katılmak isteyenler için eşik* bir sosyal girişim

*mekândakini ve mekân dışındakini bir araya getirerek etkileşimi başlatan

Misyonumuz

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve evrensel insan haklarına ulaşmak için kültür-sanat, kentsel, sosyal ve ekonomik kalkınma alanlarında yaratıcılığın, üretkenliğin, bilgi ve becerilerin desteklenmesi büyük önem taşımakta. Bireyler ve gruplarla işbirliklerini esas alıyor ve kolektif etkinin önemi ile hareket ediyoruz. Diyalog alanları yaratmayı, sivil katılımı artırmayı ve kentsel çalışmalarda vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi içererek hedeflere ulaşmak için modeller ve yöntemler üretiyor, geliştiriyor, uyguluyor ve yaygınlaştırıyoruz.

#onarım #mekan #tasarım 

Bursa
Tamirathon

Son Başvuru Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe

İnsanları bir araya getiren ortak yaşama alanları kurma hayali ile yaşam alanlarını, insan ve topluluk ilişkilerini de içerecek katılımcı biçimde yeniden tasarlıyoruz. Bu alanlar ile de insanların birlikte yaşama ve üretme yetilerini geliştirerek yeni bir birlikte yaşama kültürü oluşturmayı umuyoruz.

Ekran Resmi 2022-06-04 02.20.03.png
Ekran Resmi 2022-06-04 02.17.44.png

PROJELER

1.

Yaşam alanlarına yönelik kapsayıcı, insan merkezli, katılımcı ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek için projeler yürütüyoruz

YAYINLAR

2.

Uluslararası örneklerin incelenmesi, bu örneklerin yerelleşmesi ve ulusal/yerel savunuculuk çalışmaları için yayınlar üretiyoruz

04

PORTFOLYO

3.

Katılımcı tasarım pratikleri ile özel ve kamusal alanlara yönelik yurttaş odaklı tasarımlar geliştiriyor, uyguluyoruz.

Image by Jo Szczepanska

TOPLULUK

4.

"Önce topluluk sonra mekan" anlayışı ile dayanıklı ilişkiler geliştirmeye, kolektif etkiyi güçlendirmeye yönelik topluluğumuz ve topluluklar odaklı atölyeler, buluşmalar gerçekleştiriyoruz.

#KATILIM

Keşfet

Yaşadığımız mekanlara katılımın bizim için önemi

Amacımız, ev kültürünü kişiye özel olmaktan çıkarıp müşterek bir hayata dönüştürmek. Bir arada yaşamı kent ölçeğinde yaptığı çalışmalar ile yurttaşların katılımlarıyla bölgesel ihtiyaçlara yönelik ortak yaşama alanlarını modelliyor, tepeden inme tasarım yaklaşımlarını kabul etmeyerek kentlerde çoğulcu, katılımcı diyalog alanları yaratmaya çalışıyoruz. 

Katılımcı tasarım pratiklerini diyalog alanları oluşturmak için bir araç olarak kullanıyoruz, bu alanlarda bir araya gelen aktif yurttaşların dayanıklı topluluklar oluşturduğunu, dayanıklı toplulukların dayanıklı bir toplum yaratacağına inanıyoruz. 

03

03

29

29

14

14

25

25

13

13

22

22

08

08

16

16

19

19

07

07

Katılımcı Kentler Programı 
#sezon04 Maltepe

Maltepe-Yerinde-Yurttaş

Kamusal alanların tasarımını yurttaşların deneyimleri, bilgileri ve yetenekleri ile daha kapsayıcı, fonksiyonel ve yaşanabilir alanlar olması için yurttaşlar ile küçük ölçekli müdahaleler tasarlıyor, kentsel tasarım süreçlerinde yurttaşların kamusal alanlara fikirden eyleme katılımlarını sağlayarak yurttaşların kent çalışmalarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirebilmeyi amaçlıyor.

Seyir Defteri

Toplu Barınma Mekanları Araştırma

Image by Taiga Ishii

İzmir’de yaşayan yurttaşların toplu barınma mekanlarına (yurt, misafirhane, otel, pansiyon, ekoköy, kamp alanı, işgal evi, vb.) yönelik ihtiyaçlarını saptamak, mevcut durumunu analiz etmek ve toplu barınma alanlarının iyileştirilmesi/yeni toplu barınma alanlarının oluşturulmasında yurttaş odaklı mekân tasarımlarının yapılması için öneri geliştirebilmeyi amaçlıyor.

Keşfet

Barınma Sorununu Konuşuyoruz - Diyalog Çalıştayı

Image by rnaol

Sivil alan aktörleri ile gerçekleştirdiğimiz çalıştay aracılığıyla gençliğin barınma sorununa dair kolektif bilginin üretilmesini arzuluyor, sorunun çözülmesi için alınacak insiyatiflerin şekillenme biçimlerini tartışmaya açıyoruz.

Keşfet
İletişim
bottom of page